Home / Տնտեսութիւն

Տնտեսութիւն

Հայութեան Հոգեմտաւոր Աւանդի Ջահակիր. Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը Ս. Գ.

الارمن

Ժողովուրդներու գոյատեւման հիմնական գրաւականներէն է անոնց մարտունակ կամքը` յաղթահարելու ցցուող դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները: Իսկ այդ կամքին խթան հանդիսացող տարրական գործօններէն են` ոգին ու գիտութիւնը, ինչպէս բնորոշած է հանգուցեալ ղեկավար, մտաւորական, կրթական մշակ Հրաչ Տասնապետեան: Գիտութիւն` հետագայ սերունդներուն փոխանցելիք աւանդ ու պատգամ ունենալու համար, եւ ոգի` այդ պատգամը լաւագոյնս ամրագրելու եւ ...

Read More »