Home / Լիբանանեան սահմանադրութիւն

Լիբանանեան սահմանադրութիւն

Լիբանանի Սահմանադրությունը

دستور

Մաս Ա. Հիմնական դրոյթներ – Ներածութիւն (Յաւելուած՝ Լիբանանի Սահմանադրութեան ըստ 09.21.1990 թուակիր Սահմանադրական իրաւունքի) ա/ Լիբանան ինքնիշխան, ազատ, անկախ վերջնական հայրենիքն է իր բոլոր քաղաքացիներուն, սահմանուած Սահմանադրութեամբ եւ ունի միջազգային ճանաչում: բ/  Լիբանանի Արաբական ինքնությունը եւ պատկանելությունը հիմնադիր եւ ակտիվ անդամ Արաբական պետությունների լիգայի եւ հավատարիմ է մնում իր ուխտերի, ...

Read More »

«Լիբանան խորհրդարանական ժողովրդավար հանրապետութիւն է հիմնուած ընդհանուր ու առաջին հերթին՝ կարծիքի ու դաէանանքի ազատութեանց վրայ…»

دستور

Լիբանան  կը  յատկանշուի  իր որդեգրած  ազատ  տնտեսութեամբ,  որ  կ’երաշխաւորէ  անհատական  նախաձեռնութիւնն  ու  անձնական  սեփականատիրութիւնը: Լիբանանեան սահմանադրութիւնը  կ’երաշխաւորէ  նաև«  գրաւոր  թէ բանաւոր կարծիքի արտայայտութեան, տպագրութեան,     համախմբումի  և  միութեանց     կազմութեան  ազատութիւնը,   բոլորն  ալ   երաշխաւորուած՝   օրէնքի   սահմաններէն  ներս… Նմանապէս և  լիբանանցի   ժողովուրդը՝  կը   յատկանշուի   օրէնքի և իշխանութեանց հոգատարութիւնը վայելող ու  համակեցութեամբ գոյակցող  18 ...

Read More »