Home / Գլխաւոր լուրեր / Լիբանան Ունեցաւ Իր նորակազմ Կառավարութիւնը
Nakharar_121816

Լիբանան Ունեցաւ Իր նորակազմ Կառավարութիւնը

Լիբանան Ունեցաւ Իր նորակազմ Կառավարութիւնը, Լիբանանեան, 19 դեկտեմբեր, 2016
Իր նշանակումէն 48 օր ետք, վարչապետ Սաատ Հարիրի կրցաւ կազմել Լիբանանի նոր կառավարութիւնը` օժանդակութեամբ երկրին իշխանութեան պետերուն եւ լիբանանեան քաղաքական ուժերուն:
Վարչապետ Հարիրի ուղղուեցաւ նախագահական պալատ, ուր հանդիպում մը ունեցաւ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի հետ, որուն յանձնեց նոր կառավարութեան կազմին անուանացանկը:
Նախագահ Աունի եւ վարչապետ Հարիրիի հանդիպումին միացաւ նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի:
Նախագահական պալատէն հրապարակուեցան երեք շրջաբերականներ, որոնցմէ առաջինը կը վերաբերէր նախկին վարչապետ Թամմամ Սալամի հրաժարականին, երկրորդը` Սաատ Հարիրիի վարչապետ նշանակումին, իսկ երրորդը` կառավարութեան նոր կազմին:
Առաջին եւ երկրորդ շրջաբերականները վաւերացուեցան նախագահ Աունի կողմէ, իսկ երրորդը` նախագահ Աունի եւ վարչապետ Հարիրիի կողմէ:
Կառավարութեան ընդհանուր քարտուղար Ֆուատ Ֆլայֆել նախագահական պալատէն յայտարարեց նախկին վարչապետ Թամմամ Սալամի կառավարութեան հրաժարականը, վարչապետ Սաատ Հարիրիի նշանակումը, ինչպէս նաեւ նոր կառավարութեան կազմը, որ կը ներկայացնէ հետեւեալ պատկերը.
– Սաատ Հարիրի` վարչապետ
– Ղասսան Հասպանի` փոխվարչապետ եւ առողջապահութեան նախարար
– Աւետիս Կիտանեան` զբօսաշրջութեան նախարար
– Մարուան Համատէ` կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար
– Թալալ Արսլան` գաղթականներու հարցերու նախարար
– Ղազի Զաայթեր` երկրագործութեան նախարար
– Միշել Ֆարաոն` ծրագրաւորումի հարցերու պետական նախարար
– Ալի Քանսօ` խորհրդարանի հարցերու պետական նախարար
– Ալի Հասան Խալիլ` ելեւմուտքի նախարար
– Մոհամետ Ֆընէյշ` երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար
– Ժան Օղասապեան` կիներու հարցերու պետական նախարար
– Եաագուպ Սարրաֆ` պաշտպանութեան նախարար
– Ժըպրան Պասիլ` արտաքին գործոց նախարար
– Հիւսէյն Հաժ Հասան` ճարտարարուեստի նախարար
– Սելիմ Ժրայսաթի` արդարութեան նախարար
– Նուհատ Մաշնուք` ներքին գործոց նախարար
– Մոհամետ Քապպարա` աշխատանքի նախարար
– Այման Շքէյր` մարդկային իրաւունքներու հարցերու պետական նախարար
– Ժամալ Ժարրահ` հաղորդակցութեան միջոցներու նախարար
– Մույին Մերեհպի` տեղահանուածներու հարցերու պետական նախարար
– Ղաթթաս Խուրի` մշակոյթի նախարար
– Փիեռ Ռաֆֆուլ` հանրապետութեան նախագահութեան հարցերու պետական նախարար
– Նիքոլա Թուէյնի` փտածութեան դէմ պայքարի պետական նախարար
– Թարեք Խաթիպ` կենսոլորտի նախարար
– Ինայա Իզէտտին` վարչական բարեկարգումի պետական նախարար
– Եուսեֆ Ֆընիանոս` հանրօգուտ շինութեանց եւ փոխադրութեան հարցերու նախարար
– Մըլհեմ Ռիաշի` տեղեկատուութեան նախարար
– Փիեռ Ապի Ասի` ընկերային հարցերու նախարար
– Սեզար Ապի Խալիլ` ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար
– Ռաէտ Խուրի` տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար
Կառավարութեան կազմի յայտարարութենէն ետք վարչապետ Հարիրի յայտարարութիւն մը կատարելով յայտնեց, որ նորակազմ կառավարութիւնը ազգային միասնականութեան կառավարութիւն մըն է:
Ան շեշտեց, որ կառավարութեան գլխաւոր առաքելութիւնը պիտի ըլլայ երեսփոխանական ընտրութիւններու կազմակերպումը, «հետեւաբար ան իր կարճատեւ ծառայութեան ընթացքին պիտի ջանայ լուծել շարք մը տագնապներ, որոնցմէ են աղբի, ելեկտրականութեան եւ ջուրի հարցերը», ըսաւ ան:
Հարիրի ընդգծեց, որ կառավարութեան հիմնական պարտականութիւնը պիտի ըլլայ նաեւ գործակցիլ խորհրդարանին հետ եւ յանգիլ ընտրական նոր օրէնքի մը, որ հիմնուած է համամասնական օրէնքին վրայ եւ կ՛ապահովէ արդար ներկայացուցչութիւն:
Ան լաւատեսութեան շեշտով մաղթեց մօտիկ ապագային ընտրական նոր օրէնքի մը վաւերացումը` ընդգծելով, որ պէտք է պահպանել երկրին ապահովական կայունութիւնը եւ Լիբանանը զերծ կացուցել Սուրիոյ տագնապին հետեւանքներէն:
Ան նշեց, որ քաղաքական գրեթէ բոլոր կողմերը զիջումներ կատարած են` ազգային միասնականութեան կառավարութիւն մը կազմելու համար, բացայայտելով, որ ինք Փաղանգաւոր կուսակցութեան առաջարկած է պետական նախարարի պաշտօն, սակայն ան մերժած է, հակառակ զայն համոզելու իր բոլոր փորձերուն:
Վարչապետը ըսաւ, որ ինք կառավարութեան աշխատանքը պիտի սկսի կազմելով նախարարական յատուկ յանձնախումբ մը` մշակելու կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրը, որուն հիմքը պիտի կազմէ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի արտասանած երդման ճառը:
Ան գործակցութեան կոչ ուղղեց բոլորին` ի խնդիր Լիբանանի գերագոյն շահերուն ապահովումին, ինչպէս նաեւ ազգային միասնականութեան պահպանումին:
Վարչապետը աւելցուց, որ ինք ճիգ պիտի չխնայէ ընտրական նոր օրէնքին պարագային ապահովելու համար կիներու ներկայացուցչութեան 30 առ հարիւրի մասնաբաժինը:
Նորակազմ կառավարութիւնը իր պաշտօնական լուսանկարը պիտի ստանայ նախագահական պալատին մէջ, չորեքշաբթի, 21 դեկտեմբերին, ապա կառավարութիւնը Պաապտայի մէջ պիտի գումարէ իր անդրանիկ նիստը, որուն պիտի նախագահէ հանրապետութեան նախագահը:
Նշենք, որ կառավարութեան ընդգրկած վեց նոր նախարարութիւններն են
ծրագրաւորումի հարցերու, տեղահանուածներու հարցերու, փտածութեան դէմ պայքարի, հանրապետութեան նախագահութեան հարցերու, կիներու հարցերու եւ մարդկային իրաւունքներու հարցերու նախարարութիւնները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *